Begeleidingscommissie voor eigentijds filosofieonderwijs (BCVEFO)

Op 24 november 2004 werd een nieuwe belangrijke stap gezet voor filosofieonderwijs in Vlaanderen. Die dag vond in opdracht van minister van onderwijs Frank Vandenbroucke, de installatievergadering plaats van de Begeleidingscommissie voor eigentijds filosofieonderwijs (BCVEFO). De hoofdopdracht van deze commissie is het realiseren van de resolutie van het Vlaams parlement van 19 december 2002 betreffende het aanbieden van degelijk filosofieonderwijs voor iedereen. In de BCVEFO zijn vertegenwoordigd: het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs (VEFO), het Departement Onderwijs (Inspectie, DVO, ABC), de drie grote onderwijsverstrekkers (VSKO, OVSG, Gemeenschapsonderwijs) en de lerarenopleidingen. Dankzij de oprichting van deze Begeleidingscommissie kan VEFO zelf meer aandacht besteden aan inhoudelijk werk zoals het organiseren van studiedagen en intervisie tussen (kandidaat) filosofieleraren waardoor verdere visieontwikkeling op filosofieonderwijs kan worden gestimuleerd.