Bibliotheek

In onze 'Bibliotheek' willen wij zoveel mogelijk relevante publicaties, documenten, teksten en lesmateriaal onderbrengen. We hebben voorlopig geen onderverdelingen aangebracht en alles alfabetisch gerangschikt. Sommige zal u kunnen downloaden, sommige niet. Sommige kunt u ook op andere plaatsen van deze website raadplegen.
TIP! Gebruik CTRL+F om uw zoekactie te vereenvoudigen.

ZOEKEN IN CATALOGI
Vul in het zoekvenster van volgende catalogi de termen filosoferen, filosofie, filosofen ... in. Je vindt in één muisklik heel wat boeken, artikels, eindwerken ...
Je krijgt ook informatie over de wijze van uitlening of raadpleging en in voorkomend geval de beschikbaarheid van het document in andere bibliotheken ...

---
- Via deze link gaat u 'Anders denken'. Het betreft de Nederlandse vertaling van het boek 'Transforming Thinking' van Catherine McCall. Zij was vorig jaar o.a. gastspreker tijdens het VEFO-symposium op 23.11.09 te Brussel. Eveneens in bijlage het voorwoord bij deze vertaling onder impuls van VEFO/CKN/SOPHIA.

- Via deze link verschijnt de informatie over 'Het filosofencafé' op uw scherm. In de periode volgend op de publicatie van het BTSO-rapport (2009) kon VEFO de startfase van dit filosofeerproject van de laatstejaarsstudenten in KH Kempen o.l.v. collega Daniël Janssens mee inspireren.

 • Anthone, R. en Moors, S., Van boeken ga je denken. Filosoferen met kinderen aan de hand van kinderliteratuur, Leuven, Acco, 2000
 • Anthone, R. en Mortier, F., Socrates op de speelplaats. Filosoferen met kinderen in de praktijk, Leuven, ACCO, 1997 
 • Beukens, F., Grammatica van concepten. Een inleiding tot de filosofie, Leuven, Acco, 2003 
 • De Swaef, G., Socrates in de beroepsklas. In: Klasse voor leerkrachten 144, april 2004  
 • Crapels, O. en Karssing, E. (red.), Filosoof in de praktijk, Assen, Van Gorcum, 2000

 • De Bleeckere, S. en Meynen, M., Leren filosoferen. Meedenken met onze tijd, Uitgeverij Pelckmans, 2002

 • Decorte, J., Mortier, F., Poppelmonde, W., Van Bendegem, J.P., Vanheeswijck, G., Voor eigentijds filosofieonderwijs, Brussel, 1998


 • Decorte, J., Mortier, F., Poppelmonde, W., Van Bendegem, P., Vanheeswijck, G., van Rooy, W., Een kans voor filosofieonderwijs, ook in Vlaanderen? In: De Standaard van 13 juni 2000 en de Financieel Economische Tijd van 20 juni 2000


 • Decorte, J., Mortier, F., Poppelmonde, W., Van Bendegem, P., Vanheeswijck, G., van Rooy, W., Filosofie verrijkt je leven. In: De Morgen van 6 juli 2000


 • Delnoij, J. en van Dalen, W. (red.), Het socratisch gesprek, Damon, 2003

 • Dortu, V. et Somville, P., La philosophie au programme, Bruxelles, Éditions labor / Éditions Espace de libertés

 • Droit, R-P., Philosophie et démocratie dans le monde. Une enquête de l’UNESCO, Paris, Éditions UNESCO, 1995

 • Gaarder J., De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie, Antwerpen, Houtekiet/Fontein, 1994

 • Gemeenschapsonderwijs, Wijsgerige stromingen. Leerplan ASO 3de graad, Brussel, 1996


 • Gründer, C., Gruschka, A., Meyer, M.A., Philosophie für die europäische Jugend. Auf der Suche nach Elementen des europäischen Philosophieunterrichts, LIT, Münster, 1997

 • Heesen, B. en Van Kammen, D., Verwonderd Stilstaan. Filosoferen met kinderen, werkmateriaal, Utrecht, APS, 2000

 • Heesen, B., De vliegende papa’s, Leende, Damon, 2000

 • Heesen, B., Kinderen Filosoferen, Damon, 1998

 • Heesen, B., Kinderen filosoferen, docentenboek, Damon, 1998

 • Heesen, B., Klein maar dapper. Filosoferen met jonge kinderen, Damon, 1996

 • Heesen, B., Van Der Leeuw, K., Bouwmeester, T., en Speelman, L., Filosoferen op de basisschool, Enschede, Instituut voor Leerplanontwikkeling, 1992

 • Hendriks, I. (red.), De wereld in een kiezelsteen. Een filosofische ontdekkingstocht door de jeugdliteratuur, Rotterdam, Lemniscaat, 2003

 • Karssing, E., Morele competentie in organisaties, Assen, Van Gorcum, 2001

 • Kessels, J. (Inl.& red.), Nelson, L., De socratische methode, Amsterdam, Boom, 1994

 • Kessels, J., Boers, E., Mostert, P., Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties, Amsterdam, Boom, 2003

 • Kessels, J., Geluk en wijsheid voor beginners. Amsterdam, Boom, 1999

 • Kessels, J., Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf, Amsterdam, Boom, 1997

 • Lipman, M., Philosophy in the Classroom, Philadelphia, Temple University Press, 1980

 • Lipman, M., Nous. Verhaal en handleiding, Leuven, Acco, 1999

 • Magee, B., Het verhaal van de filosofie, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1999

 • Martens, E., Spelen met denken. Over filosoferen met kinderen, Rotterdam, Lemniscaat, 1999

 • Matthews, G.B., Filosofie van de kinderjaren, Rotterdam, Lemniscaat, 1994

 • Nagel, T., Wat betekent het allemaal? Een korte inleiding in de filosofie, Amsterdam, Bert Bakker, 1990.

 • NVKSO, Wijsgerige stromingen. Leerplan derde graad ASO-KSO. Complementair gedeelte, Brussel, Licap, 1992


 • Paelinck, D., André (65 IQ-punten) filosofeert in zijn gespreksgroep, niet gehinderd door Plato of andere Wittgensteinen. Goedele De Swaef begeleidt er een ontroestingsproces van het denken, in: Echo’s uit de gehandicaptenzorg, 2001/1, Leuven, VIBEG, p. 37-40

 • Parlement de la communauté Française, La philosophie à l’école, Bruxelles, Luc Pire, 2001

 • Poppelmonde, W. (red.), Dossier Filosofie en democratie in Vlaanderen, Antwerpen, Unesco centrum Vlaanderen, 1998


 • Poppelmonde, W. (red.), Een School voor Vrijheid, Antwerpen, Unesco centrum Vlaanderen, 1997


 • Poppelmonde, W., Samen denken. Filosoferen met kinderen en de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het basisonderwijs, Diegem, Kluwer, 2001


 • Poppelmonde, W., van Rooy, W., Vandendriessche, D., Leren filosoferen en levensbeschouwelijk onderricht in Vlaanderen anno 2003. In: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (T.O.R.B.), 2002-2003, nr. 6


 • Poppelmonde, W., Van Rossem, K., De Swaef, G., Fransoo, P., Filosoferen met jongeren, Diegem, Kluwer, 2001


 • Savater, F., Goed samen leven. Politiek voor mensen van morgen, Utrecht, Bijleveld, 1998

 • Savater, F., Het Goede Leven, Ethiek voor mensen van morgen, Utrecht, Bijleveld, 1996.

 • Schwab, H. en Boekstal, P., Wij denken over cultuur en maatschappij. Damon, s.l.e.a.

 • Schwab, H. en Boekstal, P., Wij denken over kennistheorie, Damon, s.l.e.a.

 • Schwab, H. en Boekstal, P., Wij denken over kennistheorie, docentenboek, Damon, s.l.e.a.

 • Schwab, H. en Boekstal, P., Wij denken over wetenschapsfilosofie, Damon, s.l.e.a.

 • Schwab, H., en Boekstal, P., Wij denken over het goede (inleiding). Damon, s.l.e.a.

 • Schwab, H., Kennis op het scherp van de snede (docentenhandleiding), Eindexamencahier Filosofie VWO 2001-2003, Domein Wetenschapsfilosofie, Amsterdam, Boom, 2001

 • Schwab, H., Wij denken over de mens, Damon, s.l.e.a.

 • Schwab, H., Wij denken over ethiek, Damon, Enschede, s.a.

 • Schwab, H., Wij denken over filosofie (inleiding), Best, Damon, 1996

 • Schwab, H., Wij denken over filosofie. Docentenboek, Leende, Damon, 2000

 • Schwab, H., Wij denken over filosofische antropologie. Damon, s.a.

 • Slagter, M. e.a., Via Delta Filosofie. Deel 1 Praktische filosofie, Basis- en werkboek, SMD uitgeverij, s.l.e.a.

 • Slagter, M. e.a., Via Delta Filosofie. Deel 2 Theoretische filosofie, Basis- en werkboek, SMD uitgeverij, s.l.e.a.

 • Slagter, M. e.a., Via Delta Filosofie. Deel 3 Sociale filosofie, Basis- en werkboek, SMD uitgeverij, s.l.e.a.

 • Sroda, M., Conflit et dialogue dans la société ouverte, in: Droit, R-P. e.a., Philosophie et démocratie en Europe. Actes de la Conférence européenne sur les fondements philosophiques de la démocratie et de l’éducation., Sofia, Commission Nationale de la République de la Bulgarie pour l'UNESCO, 1998

 • UNESCO, Philosophy for children. Meeting of Experts, Division of Philosophy and Ethics, Paris, 1998


 • Van Bendegem, J.P., Filosoferen met kinderen: ook kinderen kunnen denken, en Steel, C., Ook kinderen kunnen denken, maar of ze moeten filosoferen…?, in: Wijsgerig perspectief 38 (1997/98)-4, p. 138-143

 • van Eemeren, F. en Grootendorst, R. (red.), Studies over argumentatie, Amsterdam/Meppel, Boom, 1997

 • van Luijk H., Integer en verantwoord in beroep en bedrijf, Amsterdam, Boom, 2000

 • Vanderpoorten, M., Antwoord van Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, op parlementaire vraag van Kris Van Dijck, Brussel, Vlaams parlement, 7 december 2000
 • VEFO, Ik zit op school, dus ik ben. In: De Standaard van 1 juni 2004
 
 • VEFO, Kant versus Dewinter. In: De Standaard van 22 november 2004
 
 • Verbij, A., Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland, Amsterdam, Ambo, 2000

 • Vlaams parlement, Resolutie ‘betreffende het aanbieden van degelijk filosofieonderwijs aan iedereen’
  • Het voorstel, 28 maart 2002
  • Verslag van de bespreking in de Commissie voor Onderwijs, vorming en wetenschapsbeleid, 9 december 2002
  • De bespreking en stemming in de plenaire vergadering, 19 december 2002
  • Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 19 december 2002


 • Wouters P., Denkgereedschap, Leusden, Lemniscaat, 1999

 • Wyffels, D., Als je je verstand kwijt bent kun je niet meer dromen. Filosoferen met kinderen in het buitengewoon onderwijs type 1, in: Onderwijskrant, mei 2001, nr. 116, p. 11-14

 • Wynants, B., Rapport introductif portant sur ‘ l’introduction davantage de philosophie dans l’enseignement, que ce soit à court ou à long terme’, déposé au Parlement de la Communauté française, le 27 novembre 2000