Een kans voor filosofieonderwijs?

In juni-juli 2000 heeft het Vlaams Unesco Netwerk voor filosofieonderwijs en democratie werk gemaakt van een beknopte formulering van haar visie in de kranten De Standaard, De Morgen en De Financieel Economische Tijd. 
DS, FET    DM