Een netwerk en een basistekst

Op 8 oktober 1998 werd het Vlaams Unesco Netwerk voor filosofieonderwijs en democratie opgericht en kwam de platformtekst Voor eigentijds filosofieonderwijs tot stand. Het concept dat hierin gepresenteerd wordt, is een combinatie van de bevindingen van de wereldwijde UNESCO-enquête, van de antwoorden op bovengenoemde Vlaamse bevraging en van de concrete Vlaamse onderwijsrealiteit. Stelling: Vlaanderen heeft alles in huis om de achterstand in Europa in een voorsprong om te buigen.