Eerste ledendag

Op 10 december 2004 werd onze eerste ledendag georganiseerd. Het is de bedoeling deze ieder jaar gratis en enkel voor onze leden opnieuw te organiseren. Doelstelling is netwerkvorming, gedachtenwisseling, studie en intervisie i.v.m. filosofieonderwijs in Vlaanderen, in internationaal perspectief. Er zal telkens ook een Algemene Vergadering plaatsvinden.