Filosofie en democratie in Vlaanderen?

De Verklaring van Parijs voor de filosofie stelt: onderwijs in de filosofie dient ingevoerd waar het nog niet bestaat en expliciet 'filosofie' genoemd te worden. In juni 1997 is aan de Vlaamse onderwijswereld gevraagd hierover een standpunt in te nemen. De antwoorden zijn gebundeld in het dossier 'Filosofie en democratie in Vlaanderen'.