"Filosofische eindtermen"

Eindtermen zijn noodzakelijk geachte onderwijsdoelen waarover brede maatschappelijke consensus bestaat. In samenwerking met de Dienst voor Onderwijsontwikkeling is (voor het basisonderwijs) een screening gemaakt van de filosofische dimensie in de eindtermen. Maar is dit voldoende? Goede doelen hebben we genoeg, ze realiseren is de uitdaging. Filosoferen is dan 'het origineel'. Je kan ook met een schroevendraaier nagels in de muur proberen te kloppen, maar het is beter een hamer te gebruiken. Degelijk en eigentijds filosfieonderwijs kan een toonaangevende rol spelen bij het realiseren van deze 'filosofische eindtermen' in het klaslokaal.