Leren filosoferen en levensbeschouwelijk onderricht

Stelling: degelijk en eigentijds filosofieonderwijs creëert een krachtige en rijke leeromgeving voor zéér uiteenlopende hedendaagse onderwijsuitdagingen. In een artikel in het toonaangevende Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid wordt de resolutie van het Vlaams parlement verder uitgewerkt. Deel I gaat uitgebreid in op het wat, waarom en hoe van eigentijds filosofieonderwijs. Deel II focust op de levensbeschouwelijke problematiek in een pluralistische samenleving. Actief pluralistisch filosofieonderwijs wordt gekoppeld aan het koesteren van levensbeschouwelijke eigenheid.