Lid worden

Ieder die zich schriftelijk akkoord verklaart met het doel van de vereniging kan lid worden.
Het lidgeld bedraagt 10 EUR voor individuele leden, 5 EUR voor studenten.
Voor 250 EUR wordt u erelid.

 

In ruil voor uw lidmaatschap:

  • IJveren wij voor een eerlijke kans voor filosofieonderwijs
  • Organiseren wij studiedagen
  • Bouwen wij deze website verder uit
  • Organiseren wij intervisie tussen filosofieleraren
  • Krijgt u stemrecht op de Algemene Vergadering
  • Kunnen wij werk maken van verdere initiatieven zoals een didactisch totaalconcept, een nieuwsbrief, korting op filosofietijdschriften, een 'filosofenvacaturemarkt', enzovoort.

 

Ik word lid van het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs

Ik onderschrijf het volgende doel van de vereniging: 'De Vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het ijveren voor en realiseren van degelijk en eigentijds filosofieonderwijs in Vlaanderen. Degelijk en eigentijds filosofieonderwijs is ongebonden, wijd verspreid, maatschappelijk relevant, didactisch toegankelijk, legt de klemtoon op vaardigheden en attitudes, heeft uitdrukkelijk oog voor de inzet van de verworven competenties in de andere vakken, en wordt gegeven door hiertoe opgeleide leerkrachten.' (art. 3 statuten)

Ik stort mijn lidgeld op rekeningnummer 001-4091724-49

Stuur een e-mail met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en vermeld ook nog:
'Gewoon lid', 'Student' of 'Erelid'.