Links

Filosofie en filosoferen in Vlaanderen en Nederland

Face (in) the mirror
http://www.youtube.com/v/X4gXh2xKQes&hl=en_US&fs=1&

Socratisch Gesprek
http://www.socratischgesprek.be/

Leren Filosoferen
http://www.lerenfilosoferen.nl

Begeleidingscommissie filosofie in het voortgezet onderwijs
http://www.bcfvo.nl

Platform Levensbeschouwelijk Onderwijs en Onderzoek Filosofie
http://www.ploo-filosofie.be

Universiteit Gent – Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap
http://www.flwi.ugent.be/philosophy/index.html

Universiteit Antwerpen – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
http://www.ua.ac.be/main.asp?c=*DEPFILO

Vrije Universiteit Brussel – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
http://www.vub.ac.be/SWIJ/

Katholieke Universiteit Leuven – Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
http://www.hiw.kuleuven.ac.be/ned/

Zeno – Centrum voor praktische filosofie vzw
http://www.zenopraktischefilosofie.be

Pedagogische Begeleidingsdienst Gent
(Klik op basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs voor filosoferen)
http://www.pbdgent.be/leerinhouden/indexfilosoferen.htm

Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs
http://www.bcfvo.nl/

Stichting Leerplanontwikkeling – Voortgezet onderwijs – Filosofie
http://www.slo.nl/e22/Slo21/guest/000/000/000/003?ECT=22&iConId=6870

Filosofie Magazine
http://www.filosofiemagazine.nl

Centrum voor kinderfilosofie
http://www.kinderfilosofie.nl

School voor Comparatieve Filosofie
http://www.scfa.be/

Internationale School voor Wijsbegeerte
http://www.isvw.nl/

Maand van de filosofie
http://www.maandvandefilosofie.nl/

Vereniging voor Filosofische Praktijk
http://www.verenigingfilosofischepraktijk.nl/

Volkshogeschool regio Antwerpen
http://www.vormingplusantwerpen.be/

Fambof Filosofie links
http://www.fambof.nl/links/filosofie/

Socratisch Gesprek
http://www.stichtingderaet.be/socra1.html

Portaalsite ethiek (KUL)
http://www.ethics.be

Serge Heederik stichting
http://www.sergeheederik.nl

 

Filosofie en filosoferen internationaal

SOPHIA - European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children
http://sophia.eu.org

Association International des Professeurs de Philosophie
http://www.aipph.de/

UNESCO – Philosophy
http://ww.unesco.org/shs/philosophy

Institute for the Advancement of Philosophy for Children (Matthew Lipman)
http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/

 Archief van het twintigste ‘World Congres of Philosophy’, Boston, 1998. Thema: Paideia (Opvoeding)
http://www.bu.edu/wcp/

Eenentwintigste ‘World Congres of Philosophy’, Istanbul, 2003. Thema: Philosophy facing world problems
http://www.wcp2003.org/

Philosophy in cyberspace
http://www-personal.monash.edu.au/~dey/phil/

The Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.utm.edu/research/iep/

 

Vlaamse en Nederlandse uitgeverijen met filosofie

Documentaire over Filosoferen Met Kinderen in scholen
http://www.sciencepress.be

Uitgeverij Wolters Plantyn
http://www.woltersplantyn.be/

Uitgeverij Boom
http://www.uitgeverijboom.nl/home/index.html

Uitgeverij Damon
http://www.damon.nl/

 

De Vlaamse onderwijswereld

Departement Onderwijs – Dienst voor Onderwijsontwikkeling
http://www.ond.vlaanderen.be/DVO

Vlaams parlement
http://www.vlaamsparlement.be

Klasse
http://www.klasse.be

Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
http://www.argo.be

Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)
http://www.ovsg.be

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
http://ond.vsko.be

Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen
http://users.skynet.be/fopem/