UITSPRAKEN VAN FILOSOFEN: OM OVER NA TE DENKEN EN OVER TE FILOSOFEREN…

…met je leerlingen, met je gezinsleden, met je baas, met je vrienden, met je partner, met je collega’s, met je buren…

wordt regelmatig vernieuwd

bedenkingen bij deze uitspraken of suggesties voor andere uitspraken hier doormailen, en wie weet staan ze binnenkort op deze website…!

 

Gottfried Wilhelm Leibniz: 'Filosofie is dat vakgebied waarop je een hoop stof doet opwaaien en vervolgens klaagt over het feit dat je niets kunt zien.'

Benedictus de Spinoza: 'Iedereen moet vrij zijn om de basis van zijn overtuiging te kiezen. Dat geloof mag alleen op zijn vruchten beoordeeld worden.'

René Descartes: 'De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.'

Socrates: 'Onwetendheid is de bron van alle kwaad.'

Aristoteles: 'De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken

Thomas Hobbes: 'Als mensen iets begeren, zegt men ook wel dat ze het liefhebben. Begeerte en liefde zijn dus hetzelfde, behalve dat we met begeerte altijd de afwezigheid van het object aangeven, en met liefde meestal de aanwezigheid ervan.'

Plato: 'Filosoferen is in feite: je voorbereiden op de dood.'

David Hume: ‘De Waarheid komt voort uit een gedachtewisseling tussen vrienden’.

> Nieuw sinds 27/01/06

Arthur Schopenhauer: 'Geboren worden is een nodeloos storende episode in de gelukzalige rust van het niets.'

Friedrich Nietzsche: 'Slangen die niet van huid kunnen verwisselen gaan ten gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen; ze houden op geest te zijn.'

Karl Marx: 'Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen.'

Sören Kierkegaard: 'Er komt een moment in het leven waarop de onmiddellijkheid gerijpt is en de geest een hogere vorm eist. Als dat niet gebeurt, komt de beweging tot stilstand en treedt de zwaarmoedigheid in. Het merkwaardigste aan de melancholie is haar onverklaarbaarheid. Vraag je een zwaarmoedige wat hem zo bedrukt, zal hij antwoorden: 'Ik weet het niet.' Daarin ligt het oneindige van de melancholie.'

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 'De mens leert uit de geschiedenis dat de mens niets leert uit de geschiedenis.'

Immanuel Kant: 'De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft.'

Thomas van Aquino: 'De zekerheid die het goddelijke licht schenkt, is groter dan de zekerheid die het menselijk verstand schenkt.'

David Hume: ‘Bestudeer de religieuze principes die al eeuwenlang de wereld beheersen, en je zult ervan overtuigd zijn dat ze niets meer dan de dromen van een zieke geest zijn.’

Aristoteles: 'Wat is de mens? Een monument van zwakheden, een prooi van het moment, een speling van het lot. De rest is slijm en gal.'

Socrates: 'Trouw in ieder geval. Als je een goede vrouw hebt, word je gelukkig. Als je een slechte vrouw hebt, word je een wijsgeer.'